https://pgen.pl/assets/cache/b30fd63eabc5ef0100934a4b8b245db6_750_319_optim.jpg
Trzy oferty w przetargu na murawę na PGE Narodowym

TAMEX Obiekty Sportowe S.A., G & Syn BOISKA - Jerzy Gawlik oraz DROPSERVICE Sp. j. to trzy firmy, które złożyły oferty w przetargu na dostawę wraz z montażem i demontażem nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową na PGE Narodowym.

Otwarcie ofert w obecności przedstawicieli oferentów odbyło się 19 lutego o godzinie 12.30 w siedzibie operatora PGE Narodowego. W tej chwili trwa szczegółowa analiza złożonych dokumentów.

Zgodnie z procedurą przed otwarciem ofert komisja przetargowa podała kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.105.047,99 zł brutto.

Szczegółowa informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej PGE Narodowego i jest dostępna pod adresem www.pgenarodowy.pl/b6128.

Link skrócony: www.stdn.pl/5539-6a90b

Co o tym sądzisz?